Hlavné menu

Streda 23. 1. 2019

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vianočná pošta

  Dnes nám naši druháci spolu za spevu kolied rozniesli po škole vianočné priania.

  Ďakujeme

  Do galérie Vianočná pošta boli pridané fotografie.

 • Vianoce v ŠKD

  Do galérie Vianoce v ŠKD boli pridané fotografie.

  Keď hviezdy na nebi sa zmenia na milióny smajlíkov a všetkým deťom vládne macko s bábikou, dospelým sa srdcia otvoria a všade vládne šťastie, radosť a pohoda sú tu Vianoce. To je čas, keď sa i v našom školskom klube detí v Prašiciach všetci každoročne stretneme pri rozsvietenom vianočnom stromčeku. Deti spolu s vychovávateľmi si spoločne urobili Vianočné posedenie v podobe zvykov a chutných dobrôt v čarovnej atmosfére . V školskom klube detí v Prašiciach aj tento rok prišiel Ježiško v podobe krásnych darčekov, pretože deti v školskom klube boli pracovití, usilovní a poslušní počas roka. Radosť z darčekov bola neopísateľná a dojímavá.

 • Vianočné tvorivé dielne

  Do galérie Vianočné tvorivé dielne boli pridané fotografie.

  Príchod najkrajších sviatkov v roku - Vianoc, si na našej škole už tradične pripomíname Vianočnými tvorivými dielňami. 5.12.2018 v popoludňajších hodinách sa zišli malí aj veľkí žiaci , aby svojimi prácami vyčarili vianočnú atmosféru. Pod šikovnými rúčkami žiakov a s pomocou pani učiteliek a rodičov vznikli nádherné vianočné ozdoby, adventné vence a svietniky, ktoré sme vystavili na chodbách školy. Všetkým, ktorí si našli čas a prišli pomôcť, patrí veľké poďakovanie.

 • Mladý spisovateľ

  Do galérie Mladý spisovateľ boli pridané fotografie.

  Dňa 14. novembra a 10. decembra 2018 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnil III. ročník školskej súťaže Mladí spisovatelia našej školy. Do súťaže bolo vybraných 23 žiakov 2.-4. ročníka a 14 žiakov 5.-9. ročníka. Žiaci čítali svoje literárne diela obohatené ilustráciami. Jednotlivé literárne diela boli rozdelené do poézie a prózy. Po skončení súťaže hlasovala nie len porota ale aj sami súťažiaci o najlepšie napísané literárne dielo ako v poézii, tak aj v próze.

 • Vianočná Budapešť - exkurzia

  Dňa 4.decembra 2018 si žiaci ôsmeho a deviateho ročníka pripomenuli čas adventu návštevou vianočnej Budapešti. Okrem vianočných trhov žiaci navštívili známe Tropicárium Campona , najväčšie morské akvárium v strednej Európe a prezreli si historické pamiatky mesta .

  Do galérie Vianočná Budapešť - exkurzia boli pridané fotografie.

 • Školské kolo olympiády z anglického a slovenského jazyka

  Tento školský rok sme opäť pripravili v našej škole olympiády zo slovenského i anglického jazyka. Obe školské kolá sa konali v mesiaci november.

  Súťažiaci v olympiáde z anglického jazyka boli rozdelení do dvoch kategórií. V kategórii 1A si zmerali sily žiaci 6. a 7. ročníka : Roman Okša, Ján Jakub, Lukáš Michálek a s najvyšším počtom bodov sa umiestnila na 1. mieste Lea Okšová. Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili súťaže v kategórii 1B: Natália Bóriková, Loretta Kopincová, Kristína Martinčeková, Tomáš Bruchatý, Marianna Prochásková, Natália Fiantoková, Terézia Bizóňová a Oliver Bittara, ktorý sa stal zároveň výhercom v tejto kategórii.

 • Samuel Konštiak druhý na Majstrovstvách SR vo viacboji všestrannosti!

  Dňa 24.11.2018 sa štyria žiaci našej školy, ktorí sa kvalifikovali v okresnom kole viacboju, zúčastnili Majstrovstiev SR, ktoré sa konali v Liptovskom Mikuláši.

  Naši reprezentanti dosiahli obdivuhodné výsledky:

  Samuel Konštiak sa stal vicemajstrom SR,

  Hana Jakubová s rozdielom iba jedného bodu skončila na štvrtom mieste,

  Timea Pokusová a Tomáš Bruchatý, taktiež skončili v prvej desiatke najlepších športovcov SR!

  Všetkým štyrom reprezentantom našej školy gratulujeme!

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách

  udeľujem

  z organizačných dôvodov – Testovanie žiakov 5. ročníka

 • Viacboj všestrannosti

  V dňoch 7.11.2018 a 9.11.2018 sa žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili halových majstrovstiev okresu Topoľčany vo viacbojoch všestrannosti.

  Pretekalo sa na ZŠ Tribečská v Topoľčanoch v nasledujúcich disciplínach: člnkový beh 4x10m, skok do diaľky z miesta, hod loptou z miesta (1kg), šplh 4,5 m a druhý stupeň absolvoval aj plávanie 25m.

  Našu školu reprezentovali:

  1.stupeň: Alek Bajzík, Juraj Novotný, Filip Kluka, Oliver Macko, Timea Matúšová, Michaela Kmotorková, Aneta Gavalcová, Adriána Stanková, Timea Godálová.

 • Testovanie 5 - harmonogram

  Testovanie 5

  v školskom roku 2018/2019

  Testovanie sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda).

  Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

  1. Matematika
  2. Slovenský jazyk a literatúra

  Ciele testovania: získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorý môže pomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania. Výsledky testovania rozlišujú žiakov podľa ich výkonov v rámci jednotlivých testov.

 • Oznam

  Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že v budúcom týždni na našej škole vyučovanie nebude.

  V stredu 31.10. a v piatok 2.11. sú jesenné prázdniny.

  V utorok 30.10. a vo štvrtok 1. 11. je štátny sviatok.

  V pondelok 29.10. je z prevádzkovo - technických dôvodov riaditeľské voľno.

  Vyučovanie bude pokračovať od pondelka 5. 11. 2018

 • Deň zdravej výživy

  Zdravie máme len jedno a zdravie našich žiakov nám nie je ľahostajné, preto sme si pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy, ktorý sa oslavuje každý rok 16. októbra, pripravili zdravé a chutné jedlá. V duchu Kto chce zdravým byť, musí zdravo žiť sa niesol celý deň. Deti si pripravili nátierky z čerstvých surovín, nechýbalo ovocie a zelenina, zdravé pečené a nepečené dobroty, ktorými ozdobili misy a taniere na výstavu, po ktorej si na nich mohli ochutnávať a maškrtiť. Touto akciou si žiaci pripomenuli, aké je zdravie, zdravý životný štýl a zdravá výživa veľmi dôležité.

 • Deň zvierat

  4. október – Svetový deň zvierat je venovaný všetkým zvieratám na svete. Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Už niekoľkokrát sa stretli v tento deň milovníci zvierat z radov žiakov, rodičov aj učiteľov v budove našej školy, aby ukázali svojich miláčikov a svoju lásku k nim. Žiaci priniesli ukázať mačičky, psíky, zajace, morčatá, korytnačky, prepelicu i chameleóna. Výstava zvierat vzbudila u žiakov veľký záujem.

 • Darovanie krvi – október 2018

  Dňa 11.10.2018 sme v spolupráci s Obecným úradom Prašice a NTSSR v Nitre uskutočnili odber krvi ,na ktorom sa zúčastnili rodičia a priatelia našej školy. Opäť sa potvrdil fakt, že vám nie je ľahostajný osud iných ľudí a preto by sme sa chceli aj touto cestou poďakovať všetkým 43 darcom. V prípade záujmu je nasledovný odber vo februári 2019.

  „Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.“

 • Výstavka ovocia a zeleniny

  Je čas dažďov, je tu jeseň, vietor spieva svoju pieseň. Fúkaj, fúkaj, vetríčku, zhoď mi jednu hruštičku. Zhoď mi jednu, lebo dve, budú sladké obidve. Jeseň má svoje čaro a do našej školy zavial vetrík nielen hrušku, ale aj rôzne iné druhy ovocia, zeleniny, tekvíc, či iných plodov dopestovaných v záhradách našich žiakov. Žiaci a návštevníci môžu obdivovať úrodu, domáce produkty a tešiť sa z krás záhrad. Nešlo by to však bez pomoci učiteľov a rodičov, ktorým ďakujeme.

  Do galérie Výstavka ovocia a zeleniny boli pridané fotografie.

 • Biela pastelka 2018

  Tento školský rok sa naša škola rozhodla podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  Zbierka začne 21.septembra a potrvá do 6. októbra 2018. Podporiť nevidiacich a slabozrakých môžete vložením príspevku do stacionárnej pokladničky umiestnenej vo vestibule školy.

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Ul. 1. mája 144, Prašice, oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude v pondelok 3.9.2018 o 7,30 hod. na školskom dvore.

  Po jeho ukončení sa prváci spolu so svojimi triednymi učiteľkami a rodičmi odoberú do svojich tried. Žiaci 2. – 9. ročníka odchádzajú domov.

  Vyučovanie sa začína v utorok 4.9.2018 – žiaci si donesú prezuvky, školskú tašku na učebnice a písacie potreby. Školský bufet bude fungovať od 10.9.2018.

 • Venček 2018

  Do galérie Venček 2018 boli pridané fotografie.

  Piatok 22.6.2018 žiaci prežívali slávnostne vďaka venčekovej slávnosti. Večer bol plný emócií, keďže deviataci už opúšťajú naše školské lavice, z ktorých už vyrástli.

  Na venček sa pripravovali pod vedením pána Tomana - učiteľa tancov. Toto učivo zvládli žiaci výborne, rýchlo sa naučili rozpoznávať rôzne druhy tancov, krokové variácie a zvykali si na rytmus. Príjemnú atmosféru doplnili krátkymi básničkami - častuškami, ktoré boli sprevádzané videom s fotkami žiakov.

 • Letná kvapka krvi 2018

  Do galérie Letná kvapka krvi 2018 boli pridané fotografie.

  Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste aj tento krát podporili našu výzvu darovania krvi .

  7. júna sme v našej škole registrovali 48 dobrovoľných darcov z radov rodičov i známych.

  Je dôležité pripomenúť, že darcovstvo krvi je presne to isté ako darovanie ľudského orgánu. Aj týmto spôsobom sa tak teda dá zachrániť život !

  Nasledovný termín odberu bude 7. októbra 2018, tešíme sa na Vašu účasť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 144, Prašice
  Ul.1. mája 144, 95622 Prašice
 • +421 x 038/5391224 - riaditeľňa,
  038/5391225 - ekonómka
  0385391426 - Materská škola
  0904 337 337 - mobil, riaditeľňa
  0911 980 825 - Školský klub detí
  0908 792 015 - školská jedáleň

Fotogaléria